K ČEMU STREMI KAMPANJA SERIJE FILMČKOV NE NABAVI, POPRAVI?

Cilj kampanje skozi predstavitev serije filmčkov je predvsem ozavestiti mlade o problematiki nepremišljenega potrošništva, ter o prekomerni in pogosto vsaj delno nepotrebni proizvodnji odpadkov, kot njegovi posledici. Poleg tega obravnava tudi druge, posredne in neposredne negativne vplive potrošništva na naše okolje in na nas same.

Na koherenten, inteligenten in mladim privlačen način želimo predstaviti različne elemente trajnostno naravnanih praks, filozofij in gibanj. Kampanja vsebuje elemente kot so nadcikliranje, DIY, popravila, ter zeleno podjetništvo. Te motive bi radi predstavili kot vrednote, ki so kritičnega pomena za posamezniku in okolju bolj prijazno, ter trajnostno oziroma nasploh “ohranljivo” družbo. Apelirati želimo na razum mladih (in starejših), jih spodbuditi da začnejo razmišljati o težavah in absurdih, ki so integrirani v današnjo družbo. Seveda pa želimo vzpodbuditi razmislek tudi o tem, kako bi lahko na osebni in družbeni ravni delovali v smeri, ki bi prinašala spremembe. Najsi bo to doma ali v službi, z manjšimi ali večjimi koraki. V mladih bi tako radi zanetili željo po spremembah na osebni, lokalni in državni ravni. Konec koncev je rast in širjenje te želje med mladimi generacijami edino, kar lahko dolgoročno pripelje do korenitih pozitivnih sprememb na tem področju. 

 

Kaj so zate glavna sporočila serije filmčkov?

Kaj pa ti misliš o problematiki nepremišljenega potrošništva?

Ali poznaš obstoječe alternative proti masovni potrošnji v svojem lokalnem okolju?

Si vedel/a, da v Sloveniji znižan davek velja samo za nekatera popravila in da so to na Švedskem poenotili?

Več o tem na Ali si tudi ti za znižanje davka na vsa popravila?